ELECTROZI DEDICAȚI SISTEM CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ CU PLASMĂ

Electrozii mai jos enumerați sunt compatibili cu majoritatea sistemelor de electrochirurgie cu plasmă existente pe piață la ora actuală.